Úsek školství

Aktuální informace o zápisu do MŠ/ZŠ naleznete zde .

Kontakty:

Pracovníci: 

Miroslava Jojová , referentka školství, tel. 511 189 029 
e-mail: jojova@vinohrady.brno.cz

Denní program

 • Rozpočty ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, Bořetická 26 - Sněhurka, Prušánecká 8, Velkopavlovická 15, KVIC
 • kontrola hospodaření těchto příspěvkových organizací, kontrola čerpání rozpočtu, čerpání fondů PO,
 • příspěvky na provoz dle stanovených rozpočtů,
 • zřizovací listiny,
 • vydané faktury za pronájmy uzavřené obcí, týkající se objektů škol.

Právní předpisy 

 • zákon č. 561/2004 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a souvisejícími předpisy,
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška města Brna č. 23/2000 - o spádových obvodech základních škol, v platném znění
 1. ZŠ Mutěnická -  www.zsmutenicka.cz 
 2. MŠ Bořetická 7 -  www.msboreticka-brno.cz 
 3. MŠ Sněhurka, Bořetická 26 -  www.mssnehurka.estranky.cz
 4. MŠ Prušánecká -  www.msprusanecka.cz 
 5. MŠ Velkopavlovická -  www.msvelkopavlovicka.cz 
 6. KVIC Brno-Vinohrady, Bzenecká 23  www.kvicvinohradybrno.cz  

Spádové obvody základních škol v městské části Brno-Vinohrady dle ulic

ZŠ Brno, Mutěnická 23
Blatnická, Bzenecká, Mutěnická, Pálavské náměstí, Prušánecká, Révová, Tvrdonická, Valtická, , Vlčnovská, 

ZŠ Brno, Čejkovická 10
Bořetická, Čejkovická, Jedovnická, Věstonická, Mikulovská, M Velkopavlovická, ŽaroščníČi hranice. popř.

Spádové obvody mateřských škol v městské části Brno-Vinohrady dle ulic

MŠ Brno, Bořetická 7
Valtická, Mutěnická, Bořetická 1,3,5, Révová, Věstonická, Viniční (po hranice MČ Brno-Vinohrady)

MŠ Sněhurka, Brno, Bořetická 26
Bořetická (všechna čísla mimo 1,3,5), Čejkovická, Jedovnická (po hranici městské části)

MŠ Brno, Prušánecká 8
Blatnická, Prušánecká, Tvrdonická, Vlčnovská, Bzenecká, území městské části Vinohrady neoznačené ulicemi

MŠ Brno, Velkopavlovická 15
Mikulovská, Velkopavlovická, Žarošická, Pálavské náměstí

Interaktivní mapa spádovosti MŠ dle ulic  zde .