Úsek školství

Aktuální informace o zápisu do MŠ/ZŠ najdete zde.

Kontakty:

Pracovníci: 

Miroslava Jojová, referentka školství, tel. 511 189 029 
email: jojova@vinohrady.brno.cz

Agenda

 • Rozpočty ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, Bořetická 26 - Sněhurka, Prušánecká 8, Velkopavlovická 15, KVIC
 • kontrola hospodaření těchto příspěvkových organizací, kontrola čerpání rozpočtu, čerpání fondů PO,
 • příspěvky na provoz dle stanovených rozpočtů,
 • zřizovací listiny,
 • vydané faktury za pronájmy uzavřené obcí, týkající se objektů škol.

Právní předpisy 

 • zákon č. 561/2004 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a souvisejícími předpisy,
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhláška města Brna č. 23/2000 - o spádových obvodech základních škol, v platném znění
 1. ZŠ Mutěnická - www.zsmutenicka.cz 
 2. MŠ Bořetická 7 - www.msboreticka-brno.cz 
 3. MŠ Sněhurka, Bořetická 26 - www.mssnehurka.estranky.cz
 4. MŠ Prušánecká - www.msprusanecka.cz 
 5. MŠ Velkopavlovická - www.msvelkopavlovicka.cz 
 6. KVIC Brno-Vinohrady, Bzenecká 23 www.kvicvinohradybrno.cz  

Spádové obvody základních škol v městské části Brno-Vinohrady dle ulic

ZŠ Brno, Mutěnická 23
Blatnická, Bzenecká, Mikulovská, Mutěnická, Pálavské náměstí, Prušánecká, Révová, Tvrdonická, Valtická, Velkopavlovická, Vlčnovská, Žarošická

ZŠ Brno, Čejkovická 10
Bořetická, Čejkovická, Jedovnická, Věstonická

Spádové obvody mateřských škol v městské části Brno-Vinohrady dle ulic

MŠ Brno, Bořetická 7
Bzenecká, Mutěnická, Pálavské nám., Věstonická.

MŠ Sněhurka, Brno, Bořetická 26
Bořetická, Čejkovická, Jedovnická (po hranici městské části), Révová.

MŠ Brno, Prušánecká 8
Blatnická, Prušánecká, Tvrdonická, Vlčnovská, zbývající území městské části Vinohrady
mimo ulice.

MŠ Brno, Velkopavlovická 15
Mikulovská, Valtická, Velkopavlovická, Žarošická (po hranici městské části).

Interaktivní mapa spádovosti MŠ dle ulic zde.