Termíny zasedáníTermíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2024

Termín                                                                                     Zasedání

18. 03. 2024                                                                                         VIII. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

17. 06 2024                                                                                           IX. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

16. 09. 2024                                                                                           X. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

16. 12. 2024                                                                                           XI. zasedání ZMČ Brno - Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17:00 hodin.
 
   
Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden - červen 2024
Termín                                                                                                   Zasedání 

13. 03. 2024                                                                                       24. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

03. 04. 2024                                                                                       25. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

24. 04. 2024                                                                                       26. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

15. 05. 2024                                                                                       27. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

05. 06. 2024                                                                                      28. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

26. 06. 2024                                                                                       29. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
                                                                 

začátek zasedání vždy v 15:00 hodin


Termíny RMČ Brno-Vinohrady - červenec - prosinec 2024


24. 07. 2024                                                                                          30. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

28. 08. 2024                                                                                          31. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

18. 09. 2024                                                                                          32. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

09. 10. 2024                                                                                          33. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

30. 10. 2024                                                                                          34. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

20. 11. 2024                                                                                          35. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady

11. 12. 2024                                                                                          36. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady


začátek zasedání vždy v 15:00 hodin