Organizační zajištění činností RMČ a ZMČ

Kontakty:

JUDr. Eva Goláňová – vedoucí odboru, dveře č. 1, tel.: 511 189 003
e-mail: golanova@vinohrady.brno.cz
    

Pracovníci:

Bc.  Jaroslava Vorálová– dveře č. 9, tel.: 511 189 031
e-mail: voralova@vinohrady.brno.cz

Zajišťuje po organizační stránce zasedání ZMČ Brno – Vinohrady, schůze RMČ Brno – Vinohrady, zajišťuje zpracování zápisů a usnesení z jednání těchto orgánů

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00