Úsek bytového hospodářství

Kontakty:

Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, dveře č. 6, tel.:511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci

Bc. Kateřina Švábenská – bytové hospodářství – dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel. : 544 231 957
e-mail: zborilova@vinohrady.brno.cz

Petra Julínková  – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: julinkova @vinohrady.brno .cz

Kateřina Zelinková – předpis nájemného, ​​​nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: zelinkova@vinohrady.brno.cz 

Denní program:

Správa domů se sídlem na Mikulovské 4 zajišťuje:

 • správa domů ve vlastnictví města, které má městská část svěřeny
 • údržba bytového fondu
 • evidence domů, bytů
 • uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostor
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů
 • sestavuje a předkládá rozpočet správy domů
 • Bytove-domy-sverene-MC-Brno-Vinohrady.docx

Formulář:

Dohoda-o-postoupeni-prav-dvojsmena
Dohoda-o-postoupeni-prav-vicesmena
Potvrzeni-o-vysi-prijmu.docx
Prodlouzeni-zadosti-o-pronajem-obecniho-bytu-k-30-11.docx
Zadost-o-prodlouzeni-najemni-smlouvy
Zadost-o-pronajem-bytu
Zadost-o-pronajem-spolecneho-prostoru-v-obenich-domech.docx
Zadost-o-prechod-najmu-bytu.docx
Zadost-o-rozsireni-najemni-smlouvy-uzavreni-manzelstvi.docx
Zadost-o-rozsireni-najemni-smlouvy-o-deti,-rodice,-partnera,-partnerku.docx
Zadost-o-zuzeni- najemni-smlouvy.docx
Zadost-o-vydani-rybarskeho-listku.pdf

Právní předpisy:

 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Pravidla-pronajmu-bytu - DŮLEŽITÉ
 • 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty