Úsek bytového hospodářství

Kontakty:

Ing. Barbora Kovářová Ph.D.  – vedoucí odboru, dveře č. 13, tel.:511 189 017
e-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci

Martina Dvořáková– bytové hospodářství – dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: dvorakova@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Jiří Zlatkovský– technik správy domů, Mikulovská 4, tel. : 544 231 957
e-mail: zlatkovsky@vinohrady.brno.cz

Petra Julínková  – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: julinkova @vinohrady.brno .cz

Kateřina Zelinková – předpis nájemného, ​​​nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: zelinkova@vinohrady.brno.cz


Denní program:

Správa domů se sídlem na Mikulovské 4 zajišťuje:

  • správa domů ve vlastnictví města, které má městská část svěřeny
  • údržba bytového fondu
  • evidence domů, bytů
  • uzavírání nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostor
  • vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů
  • sestavuje a předkládá rozpočet správy domů
  • Bytove-domy-sverene-MC-Brno-Vinohrady.docx

Prodloužení žádosti o byt k 30.11...:

Formulář:

Právní předpisy:

  • 500/2004 Sb., správní řád
  • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty