Výbory a komise

Komise bezpečnostní

 

Předseda

 

Konečný Pavel                                PLUS pro Vinohrady                                                                 

Členové

 

Mgr. Cibere Patrik                          SPOLU pro Vinohrady 
Kocián Tomáš                                 Vinohrady společně
Konečný Vladimír                          Jiří Čejka s občany pro Vinohrady 
Maľudová Jana                               PLUS pro Vinohrady  
Novák Milan                                  SPD a nezávislí
JUDr. Tihelka Jakub                       SPOLU pro Vinohrady 

Komise bytová a dislokační

předseda
tajemník


 


Ing. Pokorný Jiří                      Ano pro Vinohrady                          
Dvořáková Martina                +420 511 189 027
odbor bytový a všeobecný

Členové

 

PhDr, Karnet Lukáš                 Jiří Čejka s občany pro Vinohrady 
Šlof Jan                                    PLUS pro Vinohrady 
Ing. Surý Pavel                        SPD a nezávislí
Ing. Šenk Jaroslav                   SPOLU pro Vinohrady 
Štefková Doležalová Dagmar SPOLU pro Vinohrady 
Ing. Wertheimová Kateřina     Vinohrady společně 

     

Komise dopravní

Předseda
Tajemník

 


Šlof Jan                            PLUS pro Vinohrady 
Bc. Směšný David           +420 511 189 008
odbor finanční a výstavby 

Č lenové

 

Balažka Lubomír             PLUS pro Vinohrady 
Konečný Vladimír           Jiří Čejka s občany pro Vinohrady
Ing. Fencl Ivan, Ph.D.     SPD a nezávislí
Ing. Pokorný Jiří              Ano pro Vinohrady 
Pustina Vladimír             SPOLU pro Vinohrady 
Tlamka Martin                Vinohrady společně 
Valach Ondřej, Ing.         SPOLU pro Vinohrady 

Komise pro kulturu a vinařství

Předseda
Tajemník

 


Mgr. Walczysko Martina                    SPOLU pro Vinohrady 
Bc. Mrkvová Kateřina, DiS.               +420 511 189 019
odbor sociálních věcí, školství a kultury 

Členové

 

Mgr. Čermák Petr                               Vinohrady společně 
Jelínková Alena                                   PLUS pro Vinohrady
Konečný Vladimír                              Jiří Čejka s občany pro Vinohrady
MgA. Pleva Petr                                 SPOLU pro Vinohrady 
Faron Tomáš                                       Ano pro Vinohrady 
Ing. Fenclová Helena                         SPD a nezávislí
                       

     

Komise pro školství, mládež a sport

Předseda
Tajemník

 


Mgr. Pokorný Tomáš                 Ano pro Vinohrady  
Jojová Miroslava                       +420 511 189 029
odbor sociálních věcí, školství a kultury 

Členové

 

Čížková Andrea 
Halvová Simona
Hanáčková Monika               SPOLU pro Vinohrady 
Mgr. Pavlíková Monika 
Pustinová Aneta                    SPOLU pro Vinohrady 
Ing. Rusek Štěpán                 Vinohrady společně 
Štěpánková Lucie                   PLUS pro Vinohrady 

Komise pro životní prostředí

Předseda
Tajemník


Kurucz Robert                      PLUS pro Vinohrady 
Ing. Auerová Iva                   +420 511 189 016
odbor finanční a výstavby 

 

Členové

PhDr. Čejka Jiří                    Jiří Čejka s občany pro Vinohrady 
Doležal Václav                     SPOLU pro Vinohrady 
Faron Tomáš                         Ano pro Vinohrady
Ing. Horáková Iva                Vinohrady společně 
Nováková Simona                PLUS pro Vinohrady 
Šmýdová Šárka                     PLUS pro Vinohrady 

 

Komise zdravotní a sociální

Předseda
Tajemník

 


Mgr. et Mgr. Gherasim Helena                 SPOLU pro Vinohrady 
Bc. Věra Střelcová                                   +420 511 189 014
odbor sociálních věcí, školství a kultury

Členové

 

Feketíková Jela                                              Vinohrady společně
Junková Renata                                              PLUS pro Vinohrady 
PhDr. Karnet Lukáš                                       Jiří Čejka s občany pro Vinohrady
JUDr. Macholánová Lenka                            SPD a nezávislí
Plháková Miroslava                                       PLUS pro Vinohrady
Mgr. Walczysko Martina                                SPOLU pro Vinohrady 

Komise stavební a investiční

Předseda
Tajemník

 


Mgr. Pokorný Tomáš                        Ano pro Vinohrady
Ing. Kovářová Barbora, Ph.D.        +420 511 189 017
odbor finanční a výstavby 

Členové

 

Ing.Blatná Alena                      PLUS pro Vinohrady 
Ing. Medla Ondřej                   SPOLU pro Vinohrady
Ing. Třeštíková Jana                SPD a nezávislí
Ing. Štol Bohuslav                   SPD a nezávislí
Tlamka Jiří                              Vinohrady společně 

Kontrolní výbor

Předseda
Tajemník


Ing. Fencl Ivan,Ph.D.                   SPD a nezávislí
JUDr. Goláňová Eva                    +420 511 189 003
kancelář tajemníka

 

Členové

Mgr. Čermák Petr                        Vinohrady společně     
Tlamka Jiří                                   Vinohrady společně 
Ing., Mgr. Hynšt Martin               Ano pro Vinohrady 
Bc. Krejsa Michal                       Jiří Čejka s občany pro Vinohrady
Kurucz Robert                            PLUS pro Vinohrady
Kvardová Simona                       SPOLU pro Vinohrady                      

 

Finanční výbor

Předseda
Tajemník


Mgr. Cibere Patrik                            SPOLU pro Vinohrady 
Ing. Pekárek Květoslav                    +420 511 189 009
odbor finanční a výstavby 

 

Členové

Mgr. Pavelková Eva                          PLUS pro Vinohrady 
Ing. Pokorný Jiří                                Ano pro Vinohrady 
JUDr. Tihelka Jakub                         SPOLU pro Vinohrady
Ing. Rusek Štěpán                             Vinohrady společně 
Bc.Stix Luděk                                    Jiří Čejka s občany pro Vinohrady
Šlof Jan                                              PLUS pro Vinohrady