Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

11.9.2023

Místo:

ÚMČ Brno  -  Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4.  Dotazy, připomínky a podněty občanů Vinohrad

5. Znak městské části Brno-Vinohrady

6. Plán opatření AFFC

7. Návrh pravidel pro pronájem bytů v majetku statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Vinohrady

8. Vyjádření k návrhu majetkového vypořádání pozemku p.č. 7958/52 v k.ú. Židenice 

9. Plnění rozpočtu m.č. Brno- Vinohrady za I. pololetí roku 2023

10. Rozpočtové opatření č. 15

11. Střednědový výhled rozpočtu městské části Brno- Vinohrady na období 2025-2029

12. Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

13. Návrh na dispozici s majetkem města- vyjádření k žádosti o odkup částí pozemků u domu Valtická 7,9

13a. Návrh na dispozici s majetkem města- vyjádření k žádosti o odkup částí pozemků u domu Velkopavlovická 6,8

14. Návrh na dispozici s majetkem města- prodej, pronájem pozemků při ulici Révová 

15. Nabytí objektů výměníkových stanic Valtická 23 a Vlčnovská 8a

16. Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů k 30.6.2023

17. Zpráva o činnosti Rady městské části Brno- Vinohrady

18. Rozprava

19. Závěr

Mgr. Jitka Ivičičová

starostka m.č. Brno - Vinohrady