Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

17. 6. 2024

Místo:

ÚMČ Brno  -  Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení 

2.  Schválení programu

3.  Schválení ověřovatelů zápisu

4 .  Dotazy,  připomínky a podněty občanů Vinohrad

5.  Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno - Vinohrady

6.  Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2023

7.  Účetní závěrka městské části Brno - Vinohrady za rok 2023

8.  Rozpočtové opatření č. 7

9.  Rozpočtové opatření č .8

10.  Plnění rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady za I. čtvrtletí roku 2024

11.  Vyjádření k návrhu směny pozemků v k.ú. Židenice

12.  Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

13.  Vyjádření k žádosti o odkup pozemku p.č. 8533 s přístupovým schodištěm k domu Velkopavlovická 9

14.  Aktualizace: Pravidla pro pronájem bytů v majetku statutárního města Brna svěřených MČ Brno - Vinohrady

15.  Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 31.3.2024

16.  Návrh na vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem Zastupitelstva
městské části Brno - Vinohrady

17.  Zpráva o činnosti Rady městské části Brno- Vinohrady

18. Rozprava

19. ZávěrMgr. Jitka Ivičičová
starostka m.č. Brno - Vinohrady