Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum: 

24.10.2022

Místo:

ÚMČ Brno - Vinohrady, společenský sál, Bzenecká 23

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1.  Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

2.  Složení slibu  členů Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

3.  Určení zapisovatele zápisu

4.  Určení ověřovatelů zápisu

5.  Schválení programu Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

6.  Stanovení počtu členů Rady městské části Brno - Vinohrady

7.  Určení počtu místostarostů

8.  Určení, které funkce budou členové Zastupitelstva městské části Brno  - Vinohrady
    vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

9.  Volba členů volební komise

10.  Volba starosty městské části Brno - Vinohrady

11. Volba místostarostů městské části Brno - Vinohrady

12. Stanovení kompetencí starosty a místostarostů

13.  Volba dalších členů Rady městké části Brno - Vinohrady

14.  Zřízení Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Brno - Vinohrady

15.  Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Brno - Vinohrady

16.  Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Brno - Vinohrady

17.  Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno  - Vinohrady
      v souladu s nařízením vlády č.338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně
      samosprávných celků


18.  Vystoupení nově zvoleného starosty městské části Brno - Vinohrady

19.  Určení termínu dalšího zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

20.  Organizační záležitosti

21.  Závěr ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady

  PhDr. Jiří Čejka
 starosta m.č. Brno - Vinohrady