Krizové řízení

Kontakty: 

Ing. Barbora Kovářová Ph.D. – vedoucí odboru, dveře č. 13, tel.: 511 189 017
e-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

Agenda:

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Pojmy:

 • Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
 • Krizová situace, krizový stav - mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 
 • Integrovaný záchranný systém (IZS) - se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Právní předpisy:

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. č. 128/2002 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Odkazy:

 1. rady a doporučení, varování obyvatelstva, evakuace, prostředky individuální ochrany, nouzové přežití, ukrytí - www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx 
 2. KRIZPORT - http://krizport.firebrno.cz/index.php
 3. jak se chovat během bouřky, jak ochránit obydlí před úderem blesku atd. - www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx
 1. informační projekt Vaše cesty k bezpečí (společný projekt HZS JMK, Policie ČR Brno a Diecézní charity Brno) - www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi

Tísňová volání:

112  -  Jednotné evropské číslo tísňového volání
150  -  Hasičský záchranný sbor ČR
155  -  Zdravotnická záchranná služba JmK
158  -  Policie ČR
156  -  Městská policie 

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

 • co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)
 • kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)
 • kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)
 • kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš

Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".

Nouzový plán rodiny