Kancelář tajemníka

Kontakty:

JUDr. Eva Goláňová – vedoucí odboru, dveře č. 1, tel.: 511 189 003
e-mail: golanova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Michaela Drgelová– sekretariát starosty a podatelna, dveře č. 1, tel.: 511 189 001, e-mail:
drgelova@vinohrady.brno.cz

Petra Vrabcová - sekretariát místostarosty, dětská hřiště, inzerce VINOHRADSKÝ INFORM dveře č. 2, tel.: 511 189 005, e-mail: vrabcova@vinohrady.brno.cz  

Monika Hankeová – pokladní, personalistka, dveře č. 11, tel.: 511 189 015, e-mail: hankeova@vinohrady.brno.cz

Bc. Jaroslava Vorálová– ověřování podpisů a listin, dveře č. 10, tel.: 511 189 031, e-mail: voralova@vinohrady.brno.cz

Zuzana Kovandová – hospodářka budovy, dveře č. 14, tel.: 511 189 025, e-mail: kovandova@vinohrady.brno.cz

Evžen Růžička – správce budov, tel.: 602 319 310, e-mail: ruzicka@vinohrady.brno.cz

Vladimír Volf – správce objektu Bzenecká 23, tel.: 607 033 427

Náplň činností kanceláře tajemníka zahrnuje široký a různorodý soubor činností.
Zahrnuje úkoly související s provozem ÚMČ Brno – Vinohrady, zajišťuje evidenci a správu movitého a nemovitého majetku, zajišťuje chod podatelny a aktualizuje úřední desku, zajišťuje technicko organizační zabezpečení voleb na území MČ, provádí ověřování (vidimace a legalizace), zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – CZECH POINT. Zajišťuje organizačně zasedání Rady a Zastupitelstva městské části Brno – Vinohrady. Zajišťuje chod pokladny. Přijímá oznámení o pořádání shromáždění.