Úřední deska

Referent/referentka Odboru majetkového

poslat nejpozději do 10.7.2024

ke stažení zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanovuje přechodnou úpravu provozu

ke stažení zde

výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice referent bytového úseku

Přihlášky podávejte nejpozději do 26.6.2024

ke stažení zde

Svolanka IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno - Vinohrady, konané dne 17. 6. 2024

Svolanka

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 - 6

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Návrh závěrečného účtu Brno - Vinohrady za rok 2023

Návrh závěrečného účtu

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.3.2024

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 10.3.2024

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 10.2.2024

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.2.2014

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.2.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.2.2024

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.2.2024

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.2.2024

Odpověď

ke stažení zde

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zákona za rok 2023 Úřad městské části Brno - VInohrady

Výroční zpráva

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.2.2024

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.2.2024

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.1.2024

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 1.1.2024

Odpovědˇna dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.12.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 10.12.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.11.2023

dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.11.2023

Odpověď

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 - 21

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Rozpočet 2024

Rozpočet 2024

ke stažení zde

Veřejné projednávání - návrh Změny ÚPmB-B100--p994-22

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Odpověď na informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na informaci

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.10.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 2.10.2023

Odpověď

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2025-2029

Rozpočet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.9.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.9.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.9.2023 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.9.2023 2.

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.8.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 30.8.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.8.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.8.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.8.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 11.8.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.7.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.7.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.7.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.7.2023

odpověď

ke stažení zde

Rozhodnutí - odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.8.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.8.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.7.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.7.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.7.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.7.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.7.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.7.2023

Odpověď na dotaz ze dne 4.7.2023

ke stažení zde

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11.7.2023 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2022

Rozpočet 2022

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.6.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.6.2023

Opověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.6.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.6.2023

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.5.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.5.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.6.2023

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.6.2023

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.3.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.3.2023

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.4.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.4.2023

Informace

ke stažení zde

Výroční zpráva o činnosti v oblasti v poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb. - rok 2022

Výroční zpráva

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.2.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.2.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.2.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.2.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.2.2023

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.2.2023

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 3.1.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 3.1.2023

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.1.2023

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.1.2023

Informace

ke stažení zde

Rozpočet 2023

rozpočet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 29.9.2022 -dotaz vlastníka pozemku

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 29.9.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 3.10.2022 - územní rozhodnudtí

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 3.10. - územní rozhodnutí

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.9.2022 - dotaz na odstranění stavby

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2022 - dotaz na odstranění stavby

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020,2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.8.2022 - údržba chodníků 2020, 2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.8.2022 - elektroinstalace, čidla v obecních domech

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.8.2022 - elektroinstalace, čidla v obecních domech

Informace

ke stažení zde

Vyhlášení výběrového řízení na místo pracovník/ce údržby Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-Žabovřesky ke zveřejnění ostatním městským částem Statutárního města Brn

vyhlášení výběrového řízení na místo pracovník/ce údržby Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-Žabovřesky ke zveřejnění ostatním městským částem Statutárního města Brna.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.7.2022

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.5.2022 - hrubé mzdy volených funkcionářů ÚMČ Brno - Vinohrady, volební období 2014 - 2018, 2018 - 2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.5.2022 - hrubé mzdy volených funkcionářů ÚMČ Brno - Vinohrady, volební období 2014 - 2018, 2018 -2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.5.2022 - spotřeba el.energie - Valtická 15 a

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.5.2022 - spotřeba el.energie - Valtická 15 a 17

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.5.2022 - DiscGolfového hřiště

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.5.2022 - DiscGolfové hřiště

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.4.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.4.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.4.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.4.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.3.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.3.2022

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.3.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.3.2022

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.3.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.3.2022

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.2.2022

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.2.2022

Odpověď

ke stažení zde

Poskytnutí informace

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021 č.j.6430

dotaz ze dne 16.12.2021

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430

odpověď kybernetická bezpečnost

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.11.2021 č.j. 5685

odpověď ve věci Vinohradských trhů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.12.2021 č.j.6440

dotaz ve věci exekucí

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.12.2021 č.j. 6440

odpověď ve věci exekucí

ke stažení zde

Odvolání ze dne 26.11.2021 č.j. 6025

odvolání ve věci PET FALKY

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

seznam smluv

ke stažení zde

dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 uchovávání dat

dotaz na uchovávání el.dat

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 uchovávání dat

uchovávání dat odpověď

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

příkazní smlouvy

ke stažení zde

odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021 č.j. 6430 smlouvy

příkazní smlouvy

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověd

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď n dotaz ze dne 30.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.12.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.12.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.12.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 26.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 26.11.2021

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.11.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.11.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.11.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.10.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.8.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.8.2021

Informace

ke stažení zde

žádost o informaci ze dne 21.7.2021

V souladu se zákonem č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o informaci ve věci plánované výstavby ,, Multifunkčního sportovního centra se zaměřením na lední hokej“ na Vinohradech

ke stažení zde

žádost o informaci ze dne 21.7.2021

V souladu se zákonem č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o informace ve věci využití Kulturního sálu na Pálavském nám. 2

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.7.2021

žádost o poskytnutí informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.7.2021

Dotaz

ke stažení zde

Výzva k doplnění žádosti ze dne 21.6.2021

Výzva

ke stažení zde

Ŕozhodnutí k žádosti ze dne 21.6.2021

Rozhodnutí

ke stažení zde

Doplnění žádosti ze dne 21.6.2021

Doplnění žádosti

ke stažení zde

Odvolání proti odmítnutí podání informace dle zákona č.106/1999 Sb.ze dne 31.5.2021

Odvolání

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 18.5.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 18.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 5.5.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 5.5.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.20201

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 9.4.2021 2.

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.3.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpoveď na dotaz ze dne 24.3.2021

Odpověď na dotaz ze dne 24.3.2021

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.3.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.3.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.3.2021

dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.1.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.1.2021

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 13.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 13.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 12.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.1.2021

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze den 7.1.2021

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

Odpověď na dotaz ze dne 7.1.2021

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.5.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 25.3.2020

Odpověď

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 11.3.2020

Informace

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 7.2.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.2.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 6.1.2020

Žádost

ke stažení zde

Odpovědˇna dotaz ze dne 6.1.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.8.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.7.2019

Odpověď na dotaz ve věci sociálních pohřbů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.7.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde