Úsek zemědělství

Kontakty: 

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru, dveře č. 5, tel.: 511 189 009
e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci: 

Bc. Kateřina ŠvábenskáMístní poplatky, nájem pozemků, veřejné sbírky, tomboly, místní hospodářství, zemědělství, – dveře č. 8, tel.: 511 189 012
e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

Agenda:

  • vydávání rybářských lístků
  • provádění zápisů do evidence zemědělského podnikatele
  • provádění změn v zápisu evidence zemědělského podnikatele

Formuláře:

Právní předpisy:

  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  99/2004 Sb. o rybářství
  • Zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, v platném znění