VOLBY

 
INFORMACE PRO OBČANY

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21. září 2024
Vyhlášení voleb

Žádost o vydání voličského průkazu

Popis a sídlo volebních okrsků

Zákon č. 130/2000 Sb. 
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
 
Vyhlášení voleb 

Žádost o vydání voličského průkazu 

Popis a sídlo volebních okrsků

Informace o době a místě konání voleb 

Zákon č. 62/2003 Sb. 

Informace o zásadách a způsobu hlasování na území ČR

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky
 

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky 23. a 24. září 2022

 

Vyhlášení voleb prezidentem republiky ve Sbírce zákonů č. 81/2022

Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu ČR  

Vyhlášení voleb prezidentem republiky ve Sbírce zákonů č. 611/2020 

Žádost o vydání voličského průkazu

Popis a sídla volebních okrsků

Pozvánka na I. zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

Vyhlášení voleb prezidentem republiky – publikované ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

Žádost o přenesení/ zápis údajů do seznamu voličů pro volby do EP
zadost-o-preneseni-udaju-z-voleb-obci.doc

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí
https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
zadost-o-VP-web.docx

Popis a sídlo volebních okrsků

Komunální volby 5. a 6. října 2018

Vyhlášení voleb
Rozhodnutí prezidenta republiky

Sídlo registračního úřadu, včetně kontaktů na pověřené pracovníky

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady a počtu podpisů na peticích

Všeobecné informace Ministerstva vnitra ČR

Volební právo občanů jiných členských států EU

Popis a sídlo volebních okrsků

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Hlasovací lístek

Pozvánka na I. zasedání okrskových volebních komisí 

Oznámení o době a místě konání voleb

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Zápis o výsledku voleb

Leden 2018
Volby prezidenta České republiky
12. - 13. 1. 2018

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky 2018
Informace

Obecné informace Ministarstva vnitra ČR  k volbě prezidenta republiky
http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Vzor žádosti o voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu