Úřední deska

Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 4

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Záměr - MMB/0476504/2019/Vich

Záměr

ke stažení zde

Výběrové řízení - referent územního a staveního řízení za MD

Výběrové řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení - agenda v oblasti kultury

Výběrové řízení

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 18

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Stanovisko k vybudování vlivu koncepce na životní prostředí

Stanovisko

ke stažení zde

Rozpočtová opatření 1 - 15

Rozpočtová opatření

ke stažení zde

Výběrová řízení - pracovníky/pracovnice úseku tajemníka

Výběrové řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení - zapisovatel/ka RMČ, ZMč - referentúka bezpečnosti

Výběrové řízení

ke stažení zde

Nabídkové řízení - pozemku o výměře 792 m2 v Brně, k.ú. Stránice

Nabídkové řízení

ke stažení zde

Výběrová řízení - sociální pracovník/pracovnice,referent/rerentka odbor stavebního

Výběrová řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení - zapisovatelka/ka RMČ, ZMČ- referent/ka bezpečnosti

Výběrové řízení

ke stažení zde

Veřejná vyhláška -OOP - Révová 12

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Mikulovská 4

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká 6

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Záměr - MMB/0467537/2019/Vich

Záměr

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.11.2019

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.11.2019

Odpověď

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání Návrhu změny Územního plánu

Veřejnávyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká 19

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká

VVeřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - veřejné prjednávání - návrh změn Úz.plánu města Brna

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání Návrhu změny Územního plánu

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Nabídkové řízení - Bystrc

Nabídkové řízení

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2021-2025

Střednědobý výhled rozpočtu

ke stažení zde

Dotaz ze dne 3.9.2019

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- GDPR

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 3.9.2019

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.8.2019

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.8.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.7.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.7.2019

Odpověď na dotaz ve věci sociálních pohřbů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.7.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odstávka vody

23.7.2019 celodenní odstávka Bzenecká 13,15,17, Vlčnovská 3,5,7,9, Prušánecká 11,13,15,17-http://mapy.bvk.cz/udalosti/?udalost_id=30085809

ke stažení zde

Dotaz ze dne 8.7.2019

Dotaz

ke stažení zde

Nařízení 12/2019

Nařízení

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 - 8

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška 10,11

Vyhlášky

ke stažení zde

Nařízení č.7,8,9

Nařízení

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části za rok 2018

Závěrečný účet

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 6/2019

OZV

ke stažení zde

Nařízení č.5/2019

Nařízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.3.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.3.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 4/2019

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.3.2019

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.2.2019

Dotaz

ke stažení zde

OZV 2 a 3/2019 - Spádové obvody MŠ a ZŠ

Vyhlášky

ke stažení zde

Nařízení č.1/2019

Nařízení

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

Informace

ke stažení zde

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet 2019

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

ke stažení zde

Dotaz doručen dne 12.12.2018

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 21.11.2018

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 21.11.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne29.8.2018

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 29.8.2018

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.6.2018

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. o sovobodném příástupu k informacím

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.6.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Informace

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Elektronická evidence tržeb

EET

ke stažení zde

Infolinka pro dotazy k EET

Infolinka pro dotazy k EET

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Kotlíková dotace

S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Seznam prioritních měst a obcí

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Oznámení pro občany domů Vlčnovská 9,12,14 a 16

Dne 28. 3. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, kterým došlo ke změně hranice mezi katastrálními územími k.ú. Maloměřice a k.ú. Židenice.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Ve volbách do zastupitelstva obce Brno-Vinohrady okres Brno-město konancýh ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

ke stažení zde