Úřední deska

Dražební vyhláška - Trundovi

Dražební vyhláška

ke stažení zde

Výběrové řízení - referent odboru stavebního úřadu

Výběrové řízení

ke stažení zde

Záměr - MMB/0188600/2019/Vich

Záměr

ke stažení zde

Výběrové řízení - referent/referentka hospodaření s majetkem

Výběrové řízení

ke stažení zde

Nařízení č.5/2019

Nařízení

ke stažení zde

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Volby

ke stažení zde

Záměr - pronájem společenských sál - KVIC m.č. Brno - Vinohrady

Záměr

ke stažení zde

Záměr - pronájem pozemku p.č. 9390/1 v k.ú. Židenice

Záměr

ke stažení zde

Záměr - pacht části pozemku p.č. 7108/1 v k.ú.Zidenice

Záměr

ke stažení zde

Záměr - změny nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1983 a 2008/1 k.ú. Maloměřice

Záměr

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.3.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 4/2019

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019 2.

Dotaz

ke stažení zde

Nabídové řízení - Pisárky

Nabídkové řízení

ke stažení zde

Nabídkové řízení - Štefánikova 66a

Nabídkové řízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.3.2019

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.2.2019

Dotaz

ke stažení zde

OZV 2 a 3/2019 - Spádové obvody MŠ a ZŠ

Vyhlášky

ke stažení zde

Nařízení č.1/2019

Nařízení

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

Informace

ke stažení zde

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

Statistika

ke stažení zde

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet 2019

ke stažení zde

Dotaz doručen dne 12.12.2018

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

ke stažení zde

Dotaz ze dne 21.11.2018

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 21.11.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.16,17/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 15/2018

OZV

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2020-2024

Střednědobý výhled rozpočtu

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 12,13/2018

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne29.8.2018

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 29.8.2018

Dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.10,11/2018

Nařízení

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 9/2018

OZV

ke stažení zde

OZV 8/2018

OZV

ke stažení zde

Nařízení 6,7 2018

Nařízení

ke stažení zde

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.6.2018

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. o sovobodném příástupu k informacím

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 7.6.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Nařízení č.5/2018 - doplnění "Tržní řád"

Nařízení

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.1.2018

Informace

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Informace

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 31.7.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 31.7.2017

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 30.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 30.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 17.5.2017

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 17.5.2017

Dotaz

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Elektronická evidence tržeb

EET

ke stažení zde

Infolinka pro dotazy k EET

Infolinka pro dotazy k EET

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Kotlíková dotace

S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Seznam prioritních měst a obcí

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 26. 6. 2015 podala E.ON Distribuce žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Brno, Rokytova - Vlčnovská stav. úprava NN".

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Oznámení pro občany domů Vlčnovská 9,12,14 a 16

Dne 28. 3. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, kterým došlo ke změně hranice mezi katastrálními územími k.ú. Maloměřice a k.ú. Židenice.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Ve volbách do zastupitelstva obce Brno-Vinohrady okres Brno-město konancýh ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

ke stažení zde