Úřední deska

Změna krizového opatření

Změna krizového opatření

ke stažení zde

Záměr - MMB/0437881/2020/Vich, MMB/04487673

Záměr

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP Žarošická, Věstonická

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Výběrové řízení - právník (za MD)

Výběrové řízení

ke stažení zde

Krizová opatření

Krizová opatření

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.10.2020

Dotaz

ke stažení zde

Mimořádné opatření

Mimořádná opatření

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Rozpočtová opatření 1 - 15

Rozpočtová opatření

ke stažení zde

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK

ke stažení zde

Záměr MMB/0437881/2020/Vich

Prodej pozemků

ke stažení zde

výběrové řízení

referent odboru stavebního

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 6.10.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Výzva k převzetí silničního motorového vozidla

Výzva

ke stažení zde

Záměr - nebytové prostory - Velkopavlovická 25

Záměr

ke stažení zde

Výběrové řízení - vedoucí odboru všeobecného

Výběrové řízení

ke stažení zde

Výběrové řízení

úředník/úřednice: referent samosprávy

ke stažení zde

výběrové řízení

referent správního referátu - poloviční úvazek

ke stažení zde

Krizové opatření

Krizové opatření

ke stažení zde

Posečkání úhrady daně

Posečkání úhrady daně

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 17

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - OOP - Prušánecká 15

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Dotaz ze dne 6.10.2020

Informace

ke stažení zde

Vyhlášení nouzového stavu

Vyhlášení nouzového stavu

ke stažení zde

Nařízení 3/2020

Nařízení

ke stažení zde

Dotaz ze dne 14.9.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2020

Odpověď

ke stažení zde

výběrové řízení referent investic

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2020

ke stažení zde

Doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.1/2020

Doporučení

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 -2026

Střednědobý výhled rozpočtu

ke stažení zde

Nařízení č. 25/2020

Nařízení č. 25/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 9/2019

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu

ve středu 21. října 2020 v 16 hodin

ke stažení zde

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání

Veřejná vyhláška

ke stažení zde

Nařízení č. 22/2020

Příloha je z důvodu velkého množství dat na webových stránkách https://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=41022&typ=4.

ke stažení zde

nařízení 23/2020

Nařízení č. 23/2020

ke stažení zde

Dotaz ze dne 2.7.2020

Informace

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.16/2020

OZV

ke stažení zde

Nařízení 17/2020

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení 18/2020

Nařízení

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.19/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 20/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.21/2020

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 25.6.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.6.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.14/2020

OZV

ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č.15/2020

OZV

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 15.6.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 10.6.2020

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 10.6.2020

Dotaz

ke stažení zde

Kontaktní místo pro bydlení

Informace

ke stažení zde

Nařízení 13/2020

Nařízení

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.5.2020

Kapacity MŠ + projekt na zřízení nové MŠ

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.5.2020

Dotaz

ke stažení zde

OZV 9 2020

OZV

ke stažení zde

OZV 10/2020

OZV

ke stažení zde

OZV 11/2020 - příloha

OZV

ke stažení zde

OZV 12 2020

OZV

ke stažení zde

OZV 12 příloha

OZV

ke stažení zde

Nařízení 8 2020

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.7/2020

Nařízení

ke stažení zde

Dotaz ze dne 25.3.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 25.3.2020

Odpověď

ke stažení zde

Oznámení - poplatek ze psů

Oznámení

ke stažení zde

Nařízení č. 4/2020

Nařízení

ke stažení zde

Nařízení č.6/2020

Nařízení

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 11.3.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 15.3.2020

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 11.3.2020

Dotaz ze dne 11.3.2020

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 3/2020

OZV

ke stažení zde

OZV 1/20 - spádové obvody mateřských škol

OZV

ke stažení zde

OZV 2/20 - spádové obvody základních škol

OZV

ke stažení zde

Dotaz ze dne 7.2.2020

Dotaz

ke stažení zde

Odpověd na dotaz ze dne 7.2.2020

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 27.1.2020

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 27.1.2020

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze den 6.1.2020

Žádost

ke stažení zde

Odpovědˇna dotaz ze dne 6.1.2020

Odpověď

ke stažení zde

Přehled žádosti o informace dle zákona ř.106/1999 za rok 2019

Informace

ke stažení zde

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet

ke stažení zde

OZV 17/2019 o místních poplatcích

OZV

ke stažení zde

Obecné závazná vyhláška č. 16/2019

Vyhláška

ke stažení zde

Dotaz ze dne 4.11.2019

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 4.11.2019

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 3.9.2019

Informace

ke stažení zde

Dotaz ze dne 3.9.2019

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.- GDPR

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.8.2019

Odpověď

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.8.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 8.7.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 16.7.2019

Odpověď na dotaz ve věci sociálních pohřbů

ke stažení zde

Dotaz ze dne 16.7.2019

Dotaz podle z.č. 106/1999 Sb.

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části za rok 2018

Závěrečný účet

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 19.3.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 22.3.2019

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 22.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 19.3.2019 2.

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 1.3.2019

Odpověď

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

Odpověď na dotaz ze dne 24.2.2019

ke stažení zde

Dotaz ze dne 1.3.2019

Dotaz

ke stažení zde

Dotaz ze dne 24.2.2019

Dotaz

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018

Informace

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

Odpověď na dotaz ze dne 12.12.2018

ke stažení zde

Dotaz doručen dne 12.12.2018

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

ke stažení zde

Dotaz ze dne 21.11.2018

Dotaz

ke stažení zde

Odpověď na dotaz ze dne 21.11.2018

Odpověď na dotaz

ke stažení zde

Návrh zadání změn územního plánu města Brna, 44. soubor

Návrh zadání změn Územního plánu města Brna včetně orientačního vymezení řešených území bude vystaven v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti č. 360 ve III. podlaží, Kounicova 67, Brno a na úředních deskách města a městských částí v termínu od pondělí 21. 8. 2017 do středy 20. 9. 2017

ke stažení zde

Informace - poplatek za psa

Poplatek za psa

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde

Kotlíková dotace

S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Seznam prioritních měst a obcí

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Základní pravidla

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva

ke stažení zde

Uzavření parkoviště na ulici Besední

Od 1. 7. 2015 bude zcela uzavřeno parkviště se závorovým systémem na ulici Besední.

ke stažení zde

ENERGO 2015 - výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

ke stažení zde

Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění

Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Mandátní smlouvy č. 6/2011 a to dle §19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ke stažení zde

Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Počet písemných žádostí o informace podaných

ke stažení zde

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Ve volbách do zastupitelstva obce Brno-Vinohrady okres Brno-město konancýh ve dnech 10. - 11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

ke stažení zde