Termíny zasedání

Termíny ZMČ Brno-Vinohrady na rok 2020

Termín                                                                                                  Zasedání
 

16.3.2020                                                                                        VI. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

22.6.2020                                                                                        VII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

14.9.2020                                                                                        VIII. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

14.12.2020                                                                                      IX. zasedání ZMČ Brno- Vinohrady

začátek zasedání vždy v 17,00 hodin.

Termíny RMČ Brno – Vinohrady – leden- červen 2021

Termín Zasedání
18.01.2021 36. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
08.02.2021 37. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
01.03.2021 38. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
22.03.2021 39. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
12.04.2021 40. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
03.05.2021 41. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
24.05.2021 42. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady
07.06.2021 43. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady 
28.06.2021 44. schůze Rady m.č. Brno-Vinohrady