Úsek bytového hospodářství

Kontakty:

 Ing. Eva Králíčková – vedoucí odboru, dveře č. 6, tel.:511 189 010
e-mail: kralickova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Nataša Hornová – bytové hospodářství – dveře č. 12, tel.: 511 189 027
e-mail: hornova@vinohrady.brno.cz

Radka Bohanesová – vedoucí správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz

Alena Zbořilová – technik správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: zborilova@vinohrady.brno.cz

Naděžda Šamšulová – fakturace, pokladna správy domů, Mikulovská 4, tel.: 544 231 957
e-mail: samsulova@vinohrady.brno.cz

Dušana Kalinicsová – předpis nájemného, nájemní smlouvy, Mikulovská 4, tel.: 544 231 956
e-mail: kalinicsova@vinohrady.brno.cz

Luděk Smetana - technik provozu , úklid obecních domů, Mikulovská 4, tel: 725 823 225
e-mail: smetana@vinohrady.brno.cz

 

Agenda:

Správa domů se sídlem na Mikulovské 4 zajišťuje:

  • správa domů ve vlastnictví města, které má městská část svěřeny
  • údržbu bytového fondu
  • evidenci domů, bytů
  • evidenci nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostor
  • vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů
  • sestavuje a předkládá rozpočet správy domů
  • bytové domy svěřené do správy m. č. Brno – Vinohrady

Formuláře:

Žádost o pronájem bytu
Přechod nájmu
Dohoda o ukončení nájmu - manžel(ka)
Dohoda o ukončení nájmu nájemce
Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměna bytu)

Právní předpisy: