Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Odstávka vody

Odstávka vody dne 28.10.2020 od 3 - 18,00 hodin

Branky Vlčnovská

Prosím branku nepoužívat, někdo vyrval kotvy. Oprava objednána. Děkuji Vrabcová

Anketa o názvu společenského sálu jde do finále

Anketa o názvu společenského sálu jde do finále Během celého měsíce září bylo možné hlasovat o novém názvu společenského sálu na Bzenecké. Řada zajímavých návrhů padla jak v online hlasování, tak i v offline hlasování v pobočce naší knihovny. Kulturní komise vybrala nakonec šest nejlepších názvů (první tři návrhy s největším počtem hlasů a tři „horké tipy“), až do 15. 11. tak můžete hlasovat o finálových názvech. A které to jsou?

Omezení otevírací doby pošty

Vyjádření starosty MČ k omezení otevírací doby pošty na Vinohradech