Aktuální informace odboru

OZNÁMENÍ O TERMÍNU A MÍSTĚ ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-VINOHRADY

 
  • MŠ Bořetická 7, Brno                            15. 5.   14:00 – 16:00,   16. 5.   8:00 – 10:00
  • MŠ Sněhurka, Bořetická 26, Brno        15. 5.   14:00 – 16:00,   16. 5.   8:00 – 10:00
  • MŠ Prušánecká 8, Brno                        15. 5.   14:00 – 16:00,   16. 5.   8:00 – 10:00
  • MŠ Velkopavlovická 15, Brno               15. 5.   14:00 – 16:00,   16. 5.   8:00 – 10:00
 

Organizace školního roku 2016/2017 na ZŠ Mutěnická 23

logoMutenickaV následující tabulce jsou uvedeny všechny důležité termíny týkající se školního roku 2016/2017.

 

Zahájení školního roku 2016/2017  

čtvrtek 1. září 2016

 

 
Prázdniny - podzimní středa 26. a čvrtek 27. října 2016
  - vánoční pátek 23. prosince 2016 - pondělí 2. ledna 2017
  - pololetní pátek 3. února 2017
  - jarní pondělí 13. března - neděle 19. března 2017
  - velikonoční čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017
  - hlavní od soboty 1. července - pátku 1. září 2017 
     
Ředitelské volno - volby 2016, kraje a Senátu pátek 7. října 2016
  - volby 2016, kraje a Senátu pátek 14. října 2016
  bbb  
Třídní schůzky od 17:00 úterý 13. září 2016
  úterý 1. listopadu 2016 (hovorové hodiny)
    úterý 10. ledna 2017 
    úterý 11. dubna 2017
    úterý 6. června 2017
    Třídním schůzkám předchází schůzka důvěrníků s vedením školy v 16:15 hod.
Pedagogická rada:
  1. čtvrtletí úterý 8. listopadu 2016
  1. pololetí čtvrtek 19. ledna 2017
  3. čtvrtletí úterý 18. dubna 2017
  2. pololetí úterý 20. června 2017
  bbb  
Zápis žáků do prvních tříd  1. dubna – 30. dubna 2017 (žádosti o odklad v době zápisu dítěte k povinné školní docházce §37, odst.1)
   
Vydávání vysvědčení za I. pololetí  úterý 31. ledna 2017
bbb  
Odevzdání přihlášek ke studiu na střední školy a konzervatoře: do 30. listopadu 2016
Přijímací zkoušky od 2. ledna do 15. ledna 2017
Přijímací zkoušky na konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2017
Přijímací zkoušky na obory vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2017
   
Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

do 1. března 2017

Přijímací zkoušky ke studiu na SŠ od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání
bbb  
Vydávání vysvědčení za II. pololetí pátek 30. června 2017
   

Zahájení školního roku 2017/2018 

pondělí 4. září 2017

 

 
Státní svátky  
Den české státnosti středa 28. září 2016
Den vzniku samostatného českoslov. státu pátek 28. října 2016
Den boje za svobodu a demokracii čtvrtek 17. listopadu 2016
Den vítězství pondělí 8. května 2017

 

 
Ostatní svátky  
Velikonoční pondělí pondělí 17. dubna 2017
Svátek práce pondělí 1. května 2017