Aktuální informace odboru

Vážení rodiče,
na základě přijatého opatření MŠMT ČR, dostupného na stránce
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021,
bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na www.zsmutenicka.cz, v záložce „Pro rodiče a žáky“, v sekci „Předškoláci“.
Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 1. do 17. dubna 2020. Pro školní rok 2020-2021 přijímáme 60 dětí.
Organizační pokyny k zápisu dítěte:
1. Podání žádosti:
Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – ID datové schránky: y7wmjzp,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu info@zsmutenicka.cz - nelze jen poslat prostý email!,
  3. poštou – v obálce označené „Zápis 2020-2021“.

2. Potřebné náležitosti k žádostem:
A. Žádost k přijetí dítěte
- vygenerovaná žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dostupná na stránce https://zapisdozs.brno.cz
- prostá kopie rodného listu
- zápisový list – viz příloha č. 1
 
 
B. Žádost o odklad povinné školní docházky
- vygenerovaná žádost o odklad povinné školní docházky na školní rok 2020-2021, dostupná na stránce https://zapisdozs.brno.cz
- prostá kopie rodného listu
- doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky (pokud budete žádat o zařazení dítěte do přípravné třídy, tak i doporučení k zařazení dítěte do této třídy)
- doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky
 
 
C. Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy na naší škole
 
a) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky na naší škole:
- k žádosti o odklad přiložte vyplněnou žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy - viz příloha č. 2
 
b) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky na jiné škole:
- rozhodnutí o odkladu ze školy, na kterou jste dítě zapisovali
- doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky a zařazení dítěte do přípravné třídy
- žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy - viz příloha č. 2
 
 
Vedení školy

 


ÚMČ Brno-Vinohrady neposkytuje žádné sociální dávky!
Jednotlivé příspěvky je možné vyřídit na těchto kontaktních místech:

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Brno-město, Křenová 111/25, 602 00 Brno, tel.: 950 104 440 
  • dávky pro osoby v hmotné nouzi
  • sociální služby, příspěvek na péči
  • dávky pro osoby zdravotně postižené

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Brno-město, Polní 1011/37, 639 00 Brno, tel.: 950 104 585-6 
  • zprostředkování zaměstnání, poradenství a rekvalifikace
  • dávky státní sociální podpory