Akce a informace

Rada MČ Brno - Vinohrady schválila pravidla pro odklad nájemého

PRAVIDLA: - tato pravidla se týkají osob, které se prokazatelně dostaly do potíží s placením nájemného a plateb za služby spojených s užíváním bytu v souvislosti s nařízením vlády v souvislostí s pandemií koronaviru. - nájemce může požádat o schválení odkladu úhrady nájemného, případně jeho části, a to až do výše 6 nájmů – jedná se o platby počínaje březnem 2020, s platností do 31.12.2020 s tím, že v případě nutnosti se tato doba může prodloužit.

zobrazit více

POZOR: ZMĚNA DATA K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PROBĚHNE DNE 17. ČERVNA 2020

NÁVRH PŘIPRAVOVANÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

zobrazit více

Zvýšená hygienická opatření ve společných prostorách obecních domům

V této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat všem pracovníkům úklidu na Vinohradech, a to nejen v obecních domech, protože nemalou měrou přispívají, v současné době, ke zvýšení prevence ochrany obyvatel domů před nákazou.

zobrazit více

MČ Brno – Vinohrady pořádá veřejnou sbírku roušek a případně jiných ochranných pomůcek určených pro Domov seniorů Věstonická.

Sběrný box se nachází při vstupu do budovy ÚMČ naproti lékárně.

zobrazit více

Prominutí nájmu z důvodu uzavření provozoven postihnutých vyhlášeným nouzovým stavem za měsíc duben 2020

Rada MČ Brno - Vinohrady ze dne 25.3.2020

zobrazit více

  < 1 2 3  >