Úřední deska

Rozhodnutí o registraci volebních stran

Rozhodnutí o registraci volebních stran

ke stažení zde

Vrak

Vrak

ke stažení zde

Rozpočtové opatření 1 -8

Rozpočtové opatření

ke stažení zde

Popis a sídlo okrsků - Volby do zastupitelstev obcí a do senátu Parlamentu ČR

Volby

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2021

Závěrečný účet

ke stažení zde

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno -Vinohrady pro v roce 2022 - 2026

Počet členů ZMČ Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2023 -2027

Střednědobý výhled

ke stažení zde

Závěrečný účet městské části za rok 2018

Závěrečný účet

ke stažení zde

Zásady poskytování dotací a příspěvků

Zásady poskytování dotací a příspěvků z rozpočtu městské části města Brna Brno - Vinohrady

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace o ÚMČ Brno-Vinohrady

ke stažení zde

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace

ke stažení zde

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Povinně zveřejňované informace podle daňového řádu

ke stažení zde

Schéma ÚMČ Brno - Vinohrady

Organizační struktura MČ Vinohrady

ke stažení zde