Stanovisko ke zrušení linky číslo 27

V pátek 28.8.2020 zasedla Rada městské části Brno – Vinohrady na svém mimořádném zasedání. Reagovala tak na záměr Dopravního podniku města Brna zrušit od 1. září 2020 trolejbusovou linku č.27 spojující Pálavské náměstí se Starou Osadou. Městská část, se kterou nebyl tento záměr konzultován, ani ji nebyl sdělen, nesouhlasí s rušením linky č.27. Další jednání ohledně jejího obnovení budou probíhat s Dopravním podnikem města Brna.
Věříme, že se nám tak jako před přibližně deseti lety, podaří linku č.27 opět obnovit.  Níže se, prosím, seznamte s usnesením vinohradské rady a jejím stanoviskem k záměru zrušit linku č.27.
 
PhDr.Jiří Čejka
starostaStanovisko Rady městské části Brno – Vinohrady k záměru Dopravního podniku města Brna zrušit k 1. září 2020 trolejbusovou linku č. 27
 
Rada městské části Brno – Vinohrady rozhodně nesouhlasí a kategoricky odmítá záměr Dopravního podniku města Brna (dále jen DPMB) zrušit k 1. září 2020 trolejbusovou linku č. 27.  Zdejší městská část je z pohledu hromadné dopravy dlouhodobě podhodnocena. V současnosti spojují Vinohrady s okolím čtyři linky (č. 27, 25, 26 a 78). Linky č. 25 a 26 Vinohrady projíždějí, na dlouhé trase spojují východní (Líšeň) a západní (Bohunice, Kamenný Vrch) okraje Brna a vedou přehuštěnými a dopravně problematickými úseky Úvoz, Provazníkova, Tomkovo náměstí, Svatoplukova, což zapříčiňuje častá, mnohdy značná, zpoždění a další komplikace. Linka č. 78 Vinohrady rovněž projíždí, obsluhuje ovšem pouze jejich jižní část. Jediný „vinohradský“ spoj představuje trolejbusová linka č. 27, jezdící po trase Pálavské náměstí Stará osada a je onou relativně rychlou spojnicí se středem města (po přestupu na Staré osadě). DPMB hodlá zrušenou linku č. 27 nahradit zkrácenými intervaly linek č. 25 a 26 a jejich průjezdem přes Starou Osadu. Závleky linek č. 25 a 26 na Starou osadu (které by měly suplovat podle DPMB absenci linky č. 27) již v minulosti prokázaly, že jsou nevhodným řešením. Jen v úseku Svatoplukovy ulice nabíraly oba spoje zpoždění, zejména v dopravních špičkách, často v desítkách minut. V případě “ucpání“ trasy linek č. 25 a 26 způsobené například nehodou, je linka č. 27 nenahraditelnou spojnicí s centrem města. Vinohrady nemají na rozdíl od většiny městských částí, přímé spojení s městským centrem a právě linka č. 27 byla jediným rychlým spojením, byť s přestupem. Lze oprávněně předpokládat, že lidem cestujícím linkami č. 25 a 26 se čas jízdy prodlouží často až neúnosně. Zhuštění četnosti spojů č. 25 a 26 (zkrácení intervalů), které chystá DPMB, v čase hustého provozu na trase obou linek, v případě nehody blokující průjezd a podobně, nebude mít uvažovaný efekt. Lze obecně konstatovat, že zrušením trolejbusové linky č. 27 se výrazně zhorší kvalita cestování obyvatel městské části Brno Vinohrady užívajících hromadnou městskou dopravu.
Rada městské části Brno-Vinohrady je nucena s podivem a s rozhořčením konstatovat, že tak důležitý krok zasahující negativně do života obyvatel naší městské části, jakým zrušení jednoho z mála spojů nepochybně je, nebyl se zástupci Vinohrad ani v nejmenším projednán, nebyl jim ani jakkoliv sdělen. Zástupci vinohradské městské části se o rušení spoje č. 27 k 1. září dozvěděli zcela náhodně dne 26. srpna. Nemohli tedy ono nepochopitelné a vinohradskou městskou část značně poškozující rozhodnutí s brněnským dopravním podnikem projednat a případně zvrátit. Rada podotýká, že již jednou v minulosti došlo - rovněž „utajeným“ způsobem - ke zrušení trolejbusového spoje č. 27 bez oznámení a konzultace s naší městskou část. Až na základě jednání Vinohrad a DPMB byl spoj č. 27 opět obnoven. Zjednání nápravy však trvalo takřka rok. Věříme, že i letošní výrazné dopravní omezení bude po vzájemných jednáních mezi vinohradskou městskou částí a DPMB odstraněno a tolik potřebná trolejbusová linka č. 27 bude opět, ku prospěchu cestujících, (co nejdříve) obnovena.
 
V Brně na Vinohradech 28. srpna 2020
 
 
                                                                                                       PhDr. Jiří Čejka
                                                                                                            starostaV Brně dne 4.9.2020

Hezký den,

přečtěte si, prosím, poslední korespondenci týkající se zrušení linky č. 27. Ubezpečuji Vás, vážení obyvatelé Vinohrad, že uděláme vše, aby se do naší městské části tato trolejbusová vrátila. Před deseti lety, kdy situace byla obdobná, kdy dopravní podnik zrušil linku č. 27, se podařilo po takřka ročním jednání linku na Vinohradech obnovit. Věřme, že se nám to opět podaří, a že se to podaří v kratší době, než předešle.

Hezký den Vám všem přeji, Jiří  Čejka, starosta.