Slavnostní předávání dekretů o udělení vlajek a znaků

Vedle starosty Mgr. Jitky Ivičičové, zde byli další zástupci měst a obcí.
Obce Eš, Nevřeň, Tišnovská Nová Ves, Mariánské Lázně a mnoho dalších. 
Popis našeho znaku:
V červeném štítě pod zúženou stříbrnou hlavou zkrácené stříbrné břevno a zlatý vinný hrozen.