Prodloužení tramvajové trati na Vinohrady

V odkazu níže je zveřejněn soubor s podrobným plánem tras

1-2-Situace-posuzovanych-variant-(2).pdf

 
Dne 20. 1. 2021 projednala Rada města Brna možnost zapracovat do nového Územního plánu města Brna prodloužení tramvajové trati ze současné smyčky v Juliánově na Vinohrady (Pálavské náměstí).
 
Rada MČ Brno-Vinohrady preferuje, variantu B. Tato varianta byla podpořena Radou města Brna a bude tak zapracována do nového Územního plánu, jako územní rezerva. Obyvatelům Vinohrad se do budoucna nabízí možnost (tak jako v jiných městech) rychlejšího a pohodlnějšího cestování do centra města a to i s ohledem budoucí zahuštěnost města.
 
Pro úplnost uvádíme, preferovanou trasu varianty B. Trasa se napojuje na stávající tramvajovou trať v místě smyčky Juliánov, ze které dále pokračuje ulicí Líšeňskou a Křtinskou směrem k čerpací stanici pohonných hmot u ulice Jedovnické a napojí se na líšeňskou trať. Následně se však hned od líšeňské trati odpojuje a pokračuje v souběhu s ulicí Jedovnickou. V prostoru prodloužení ulice Velkopavlovické se pak obloukem stáčí do osy vinohradského sídliště, kde ulicí Mikulovskou prochází až na Pálavské náměstí. Trasa je ukončena smyčkou na Pálavském náměstí v blízkosti zastávky trolejbusu. Celá trať v sídlišti by byla zavedena do tunelu. Již dle současných technologií lze vybudování tunelu realizovat tzv. milánskými stěnami, kdy jsou nejdříve z povrchu vybudovány stěny tunelu, následně stropní deska a finální odtěžování zeminy probíhá již v tunelu s minimalizací vlivu na dění na povrchu.
 
Rada MČ Brno-Vinohrady