Prázdninový provoz mateřských škol i v měsíci srpnu

Prázdninový provoz mateřských škol i v měsíci srpnu

Abychom umožnili rodičům co nejdříve si naplánovat letní dovolenou, řešili jsme prázdninový provoz již v lednu. Díky navýšení kapacity Mateřské školy Prušánecká o 3 třídy na odloučeném pracovišti Bzenecká došlo na Vinohradech k prodloužení prázdninového provozu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady dne 31. 1. 2022 vzala na vědomí předpokládaný prázdninový provoz mateřských škol (MŠ) v roce 2022. MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26 a MŠ Velkopavlovická 15 stanovují dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) letní prázdninový provoz ve školním roce 2021/2022 od 11. 7. do 22. 7. 2022. Mateřská škola Prušánecká 8 včetně detašovaného pracoviště na Bzenecké letos prázdninový provoz zajišťuje v termínu od 25. 7. do 5. 8. 2022. Umožňuje se tak některým dětem   prázdninový pobyt ve školkách až 4 týdny. Mimo uvedené termíny je provoz v mateřských školách m. č. Brno-Vinohrady v době prázdnin přerušen. Ředitelky zveřejní v MŠ informace pro rodiče o možnosti a podmínkách předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách.

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. – místostarosta
Miroslava Jojová – úsek školství