Pomoc Ukrajině

V současné době m. č. Brno-Vinohrady zjišťuje možnosti a kapacity v oblasti bytové a nebytové se záměrem poskytnutí existenční pomoci případným uprchlíkům z Ukrajiny zasaženým válečným konfliktem.
 
za vedení m. č.            Jiří Čejka, starosta
                                    Michal Krejsa, 1. místostarosta