Nové psí hřiště na Vinohradech

Nové psí hřiště na Vinohradech

V září se můžou všichni Vinohradští pejskové těšit na velkou novinku. V jihovýchodní části sídliště, v parku za ulicí Velkopavlovická (v prostorách bývalého Růženina dvoru) najdou všichni psi a pejskaři nové psí hřiště. Hřiště je oplocené a obsahuje několik základních prvků k výuce různých psích dovedností.

Věřím, že nové hřiště uvítají nejen obyvatelé jižní části sídliště ale i pejskaři ze vzdálenější, severní části. Těm bude nadále sloužit stávající neoplocený výběh při ulici Tvrdonická. Vzhledem k majetkovým poměrům zde oplocený výběh není možný, nadále však pracujeme na řešení z hlediska bezpečnosti i variability tohoto výběhu.

Hřiště by mělo být k 1. září hotové a připraveno pro první návštěvníky, dnes (25/8/2020) se ještě čeká na dokončení agility prvků.

Mgr. Tomáš Pokorný