Nová tráva na psím hřišti

Na psím hřišti za ulicí Velkopavlovická byl vysazen nový travní povrch. Byla vybrána speciální tráva, která by měla odolávat vysoké zátěži, se kterou se první oplocený prostor pro psy na Vinohradech potýká. 
Během jarních měsíců musí být z tohoto důvodu psí hřiště uzavřeno. Děkujeme za pochopení a respektování uzávěry, která je k obnovení travního povrchu nezbytná.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta