Mateřská škola Prušánecká opět vaří

Mateřská škola Prušánecká opět vaří

Vyhlášená kuchyně MŠ Prušánecká po nákladné rekonstrukci v únoru opět zahájí provoz. Zajistí stravování dětí a pracovníků nejen na Prušánecké, ale i na detašovaném pracovišti Bzenecká, kde byly loni otevřeny 3 nové třídy.

Celková kapacita kuchyně byla rozšířena na 200 obědů. Na podzim 2020 byla cena rekonstrukce odhadnuta na 5 milionů. Poskytnutá dotace Magistrátu města Brna pro rok 2021 představovala 4,5 milionu Kč. Na začátku roku 2021 projektovou dokumentaci vypracovala a stavební dozor zajišťovala firma GARANT projekt s.r.o.. Tak jako v celé republice však došlo k velkému růstu cen stavebních materiálů a dalších položek vybavení. Celkové náklady se tak nakonec vyšplhaly na 10,3 milionů Kč. Investorem byla naše městská část Brno – Vinohrady, která navýšené náklady musela pokrýt z vlastního rozpočtu.  Rekonstrukce vysoutěženou firmou DIRS Brno s.r.o. byla zahájená o prázdninách 2021. Gastronomickou technologii dodala firma GOZ GASTRO s.r.o.. Nedostatek materiálů (např. dveří) a řada dalších problémů (např. s izolací vzduchotechniky na střeše budovy) i přes maximální snahu uvedených firem nakonec rekonstrukci prodloužil až do poloviny prosince. Vše probíhalo za plného provozu školky, což samozřejmě ztížilo práci kolektivu vedeného paní ředitelkou Davidovou, který si zaslouží absolutorium.   Za vstřícnost při vlastní kolaudaci patří dále poděkování pracovníkům Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, Stavebnímu odboru a paní Jojové (velmi rozsáhlá administrativa) z  úseku školství naší radnice. Zní až neuvěřitelně, že těsně před Vánocemi kolaudace úspěšně proběhla. I přes možnost čerpat 3 měsíční termín k vydání rozhodnutí odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje již za 2 týdny (v půlce ledna 2022) vydal povolení zahájit přípravu stravy pro děti.


Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - místostarosta