!POZOR! Nepravdivá petice ke GO-UP!

!POZOR! Nepravdivá petice ke GO-UP!

 

Možná jste si také všimli, že na dveřích domů a na některých budovách se objevila vylepená výzva k podepsání petičních archů (ke které se nikdo nehlásí).

Podpisem na tyto archy se má požadovat „okamžité jednání RMČ Brno-Vinohrady, tak aby došlo k odkupu a následnému využití“ ploch pozemků GO-UP.

Pomineme-li úvodní text výzvy dehonestující starostu Jiřího Čejku prohlašujeme, že vedení vinohradské radnice jedná po několik let s vedením města Brna o nabytí pozemků GO-UP do vlastnictví města Brna. V současné době vinohradská radnice jedná s jednotlivými funkcionáři i zastupitelskými kluby Zastupitelstva města Brna. Městská část Brno-Vinohrady (Rada městské části a Zastupitelstvo městské části) nebylo nikdy účastníkem řízení k výstavbě GO-UP, přesto se vždy vyslovila k této věci zamítavě.

Podstatné je, že o koupi pozemků GO-UP rozhoduje podle platného Statutu města Brna Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna. Na jejich rozhodnutí záleží, zda k odkupu dojde.

Proto zástupci Vinohrad léta jednali a jednají a snažili se a snaží se ovlivňovat představitele města Brna, politické kluby, funkcionáře, pro souhlas s odkupem pozemků GO-UP do vlastnictví města Brna za finanční účasti naší městské části.

Z uvedených důvodů je petice neúčelná, nepravdivá a uvádí tak občany naší městské části v omyl.

 

Členové RMČ Brno-Vinohrady