Osada Hamburk ve vzpomínkách pamětníků

Výstava nás provedla již zaniklou osadou, která se nacházela na dnešním území sídliště Vinohrady a přiblížila život jejích obyvatel. Nahlédli jsme do doby, kdy se v polích nad Židenicemi na spojnici starých cest, které vedly ze Židenic do Líšně, nacházela osada Hamburk. Původní osada existovala od počátku 40. let do pol. 80. let 20. stol. a nacházela se v prostoru dnešních ulic Bořetická, Mutěnická a Valtická. Bohužel se do dnešní doby nedochovalo nic, co by osadu připomínalo.