Dítě v základní škole

1. Identifikační číslo
111

2. Kód
---

3. Pojmenování (název) životní situace
Dítě v základní škole

4. Základní informace k životní situaci 
Výchova a vzdělání je permanentní proces, který se skládá z mnoha relativně samostatných událostí, které mohou nastat v základní škole počínaje vstupem a konče po jejím absolvování.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce žáka, ředitel příslušné základní školy, příslušný odbor školství, odbor sociálních věcí. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Být způsobilý k právním úkonům.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ústní nebo písemnou žádostí o informaci, sdělení, radu apod. u ředitele ZŠ, nebo příslušného odboru školství nebo v pedagogicko-psychologické poradně.  
8. Na které instituci životní situaci řešit
Základní škola Brno, Mutěnická 23, 
Mutěnická 23, 628 00 Brno  

Úřad městské části Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, Brno
Magistrát města Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – pracoviště Dominikánské nám. 3, Brno 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ZŠ Mutěnická 23, Brno, příspěvková organizace
ředitelka: PaedDr. Ilona Sokolová
statutární zástupce: Mgr. Zdenka Čechová
tel. 544 210 893
školní kuchyně: 544 210 894
E-mail: info@zsmutenicka.cz
web: www.zsmutenicka.cz

Úřad městské části Brno-Vinohrady, Miroslava Jojová, tel. 511 189 029, 
e-mail: jojova@vinohrady.brno.cz , úřední hodiny pondělí, středa 08.00-17.00 hod., polední přest. 11.15 – 11. 45 hod.

Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchov – pracoviště Dominikánské nám. 3, 
PhDr. Tomáš Jilčík, 1. poschodí, dveře č. 104, 
tel.: 542 172 181, e-mail: jilcik.tomas@brno.cz , úřední hodiny pondělí, středa – 08.00-17.00 hod., pátek 08.00-12.00 hod.,

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Rodný list dítěte (u zápisu do školy), občanský průkaz zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře např. pediatra. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele příslušné ZŠ.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení situace
---

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
--- 

16. Elektronická služba, kterou lze využít
jojova@vinohrady.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. 

18. Jaké jsou související předpisy
Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2009, o spádových obvodech základních škol. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta, event. odebrání sociálních dávek. 

21. Nejčastější dotazy
Jaké veřejné základní školy se nacházejí na území městské části Brno-Vinohrady? 

Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace,
Mutěnická 23, 628 00 Brno  

22. Další informace
Základní škola Mutěnická 23, www.zsmutenicka.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat z jiných zdrojů nebo v jiné formě. 
Statutární město Brno - www.brno.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz
Odbor školství krajského úřadu Jihomoravského kraje - www.jmskoly.cz,
Česká školní inspekce -  http://csicr.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, vedoucí odboru Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl

26. Kontaktní osoba
Miroslava Jojová, referentka školství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 
1. 7. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 7. 2015

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno