Úsek řešení přestupků

Kontakty: 

Ing. Jan Černý – vedoucí odboru, dveře č. 6, tel.: 511 189 010
e-mail: cerny@vinohrady.brno.cz

Pracovníci: 

JUDr. Ivana Crhová – přestupky, dveře č. 9, tel.: 511 189 006
e-mail: crhova@vinohrady.brno.cz

Agenda:

V přenesené působnosti rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se Statutem města Brna a organizačním řádem MČ Brno – Vinohrady, dále zejména zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení a vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.

Právní předpisy

  • 200/1990 Sb., přestupkový zákon
  • 500/2004 Sb., správní řád
  • 40/2009 Sb., Trestní zákoník
  • 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
  • Vyhláška MV 231/1966 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • Vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna