Zmlazování a čištění keřů

V současné době probíhá ve vinohradských ulicích a okolí údržba keřů (stříhání živých plotů, zmlazování, tvarování keřů), které zajišťují firmy PET Group, a.s. a FALKY, spol, s r.o.

Při úpravě keřů současně probíhá i vyhrabávání odpadků, výhrab listí a odstraňování nežádoucích náletů a plevelů. Tyto práce jsou nezbytné pro nastávající sezónu a přípravu na jaro, probíhají v době vegetačního klidu a neruší ptactvo při hnízdění. Zmlazování porostů je běžná zahradnická metoda, která zregeneruje současný přestárlý porost a umožní nový růst.

Dlužno podotknout, že i přes dobře odvedenou práci našich firem dochází k novému znečištění prostranství a navátí odpadků. Bohužel také dochází k zakládání nových černých skládek občany po území sídliště, které jsou pravidelně odstraňovány na náklady městské části (za první dva měsíce letošního roku činila částka cca 50 000 Kč).

 

Michal Krejsa, 1. místostarosta